Evrovizija Evrovizija 2018

Suptilno ali značajno: EBU menja sistem rangiranja pesama kod žirija

Još jedna Evrovizija i još jedna promena! Ovog puta ona se odnosi na glasanje žirija, odn. menja se uticaj rangiranja jednog člana žirija na konačan rang pesama kod nacionalnog žirija.

Ovo će zvučati možda konfuzno, možda ćete morati da se prisetite linearnih i eksponencijalnih funkcija iz matematike, no ipak, pokušaćemo da budemo što konkretniji i jasniji.

Kao što je poznato, nacionalni žiri broji pet članova i na prethodne dve Evrovizije oni su ocenjivali sve takmičarske pesme, rangirajući ih od broja 1 do poslednjeg broja u polufinalu ili finalu. Da bi se dobio konačan rang, u obzir se uzimao prosečan rang za neku pesmu od svih pet članova žirija. To je tzv. linearni model težine glasova. Tako je jedan član žirija mogao da značajno utiče na konačnu poziciju neke pesme, ako je, recimo, rangirao znatno niže od ostala četiri člana žirija, ili obrnuto.

Primera radi — jedan član žirija je jednu pesmu pozicionirao na 20. mesto. Ostalih četvoro na drugo, četvrto, peto i peto mesto. Tako bi taj jedan član žirija znatno „spustio” pesmu niže na lestvicu, što bi imalo uticaj i na broj bodova.

Upravo su taj problem uvideli producenti takmičenja i uložili napor da to isprave. I upravo je u tome caka!

Dakle, da se to ne bi događalo, EBU će primeniti tzv. eksponencijalni model težine glasova, prema kojem će pesme koje kod većine članova žirija budu visoko ili nisko kotirane – uglavnom u tom delu tabele i ostati. To će se činiti tako što će EBU dodeliti „unapred definisane bodove” na svaku rangiranu poziciju. Ti bodovi će počinjati od 12, a zatim se eksponencijalno smanjivati. Npr., pesma koja bude prva na rang-listi kod jednog člana žirija, vredeće 12 poena, drugoplasirana će vredeti „malo manje od 12”, i tako redom do poslednje rangirane pesme u nizu.

Pogledajte grafikon:

Model eksponencijalne težine prilikom rangiranja pesama kod žirija (Ilustracija: EBU)

Dakle, umesto prave kose linije, koja je predstavljala nagli pad, ovde imamo eksponencijalnu krivulju na kojoj se jasno vidi da će se vrednosti TOP 10 ranga, a naročito TOP 3 ranga, uvećati. Isto je i sa pesmama koje budu pozicionirane u začelju.

Drugim rečima — član žirija koji bude vidno lošije pozicionirao jednu pesmu u odnosu na ostale članove žirija neće imati jak uticaj na konačan rang ili plasman pesme.

Sve ostalo ostaje isto.

Tako sklopljen konačan rang od jednog nacionalnog žirija daće poene nacionalnog žirija, pa će prvih 10 pesama dobiti 1—8, 10 i 12 poena. Njima će biti pridruženi glasovi publike koji se dobijaju na jednostavniji način — pozicija/rang pesme se određuje na osnovu broja pristiglih telefonskih glasova, a prvih 10 dobija poene 1—8, 10 i 12, koji se potom dodaju na glasove žirija (sistem 50 : 50).

I ove godine će se odvojeno prezentovati glasovi žirija i glasovi publike, što predstavlja raspodelu 50 : 50 u pravom smislu reči.

suma poena žirija + suma poena publike → ukupan zbir

Ko može da bude član žirija?

Žiri treba da ocenjuje vokalni nastup, scenski nastup, samu kompoziciju i originalnost iste, te sveukupni utisak pesme. Sve države se rangiraju, sem one iz koje stručni žiri dolazi. Svaki član žirija glasa u svoje ime, van uticaja drugih članova. Nakon glasanja žirija, njihovi glasovi regularno se proveravaju, a u slučaju bilo kakvih malverzacija ili vidljivih neregularnosti prilikom glasanja, glasovi će biti poništeni.

Postoje određena pravila koja se vrlo striktno poštuju i u vezi su s učešćem u glasanju člana stručnog žirija. Pravila su sledeća:

  • članovi žirija ne smeju biti istog sastava kao u prethodne dve godine;
  • članovi žirija moraju imati najmanje 16 godina na dan glasanja;
  • članovi žirija ne smeju biti zaposleni u bilo kojem javnom servisu koji učestvuje;
  • članovi žirija moraju biti iz sveta muzike na bilo koji način;
  • članovi žirija bi trebalo da budu građani zemalja koje predstavljaju;
  • članovi žirija ne smeju biti u sprezi s pesmom ili izvođačem koji predstavlja njihovu zemlju u toj meri da se glasanje ne može izvršiti regularno.

U glasanje će biti uključeno 215 stručnjaka iz muzičke industrije (43 zemlje po pet članova iz svake), a njihova imena biće saopštena u ponedeljak, 30. aprila.

ZAKLJUČAK
Ova promena u sistemu bodovanja žirija je dobar korak napred ka konkurentnijem i mnogo više fer takmičenju. Ona nagrađuje pozitivnost, smanjuje uticaj jednog člana žirija na konačan rang i omogućava da one pesme koje su „zasijale”, ostanu u borbi za bodove. Pored toga, ova promena dokazuje da EBU vrlo brižljivo i posvećeno radi na unapređenju takmičarskog dela programa jer, Pesma Evrovizija jeste veliki TV šou, ali je u osnovi TAKMIČENJE.

Oznake

3 komentara

Ovde napišite svoj komentar
  • Zanimljivo. I dalje mislim da bi “problem” rešili sa više članova žirija. Zašto samo 5 po zemlji? Ali ok je da se trude da iznivečišu glasove i nađu optimalan model.

    Nego, drago mi je što vam se dopada promena. Iz linearnog u eksponencijalno. Možda bi u budućnosti moglo da se primeni i na glasove Iz mog ugla? Dobar primer je situacija sa glasovima za, recimo, grčku pesmu 🙂